• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
  • facebook

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล


วิสัยทัศน์

          โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม

ปรัชญา  อุดมการณ์      ปญฺญา   นรานํ    รตนํ      ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของนรชน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 11:17:29 น.

ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นางณภัชนันท์ วิสิฐธันยธร
นางสาววิภาดา บัวจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]