วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนน้ำคำวิทยา


                   ภายในปี  2561 โรงเรียนน้ำคำวิทยา  สร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  ดำรงคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-25 23:03:47 น.

ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำคำวิทยา

นายเถวียน รินทร
นายลำคลอง ใสกระจ่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,538
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย แก่นจักร์ โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]