โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง


โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มีความภูมิใจในความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน ผู้เรียนห่างไกลยาเสพติด ประสิทธิผลได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยปวงประชามีส่วนร่วม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 16:21:29 น.

นางบังอร ทีฆกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังสะแบง

นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต
นางรัชนีวรรณ วิเวกอรุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,867
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-473020 อีเมล์: School.chu@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนิดา บุญหล้า โทรศัพท์: 0831012548 อีเมล์: sunida_ting@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]