โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาส่วง


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาส่วง "มุ่งมั่นจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาโรงเรียน

 นิมิตฺตัง สาธุรูปานํ กตัญฺญูกตเวทิตา 

(ความกตัญญููกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-25 10:05:01 น.

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์
นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,649
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-421083 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ โทรศัพท์: 0810559246 อีเมล์: or_sutatip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]