โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาส่วง


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านนาส่วง "มุ่งมั่นจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญาโรงเรียน

 นิมิตฺตัง สาธุรูปานํ กตัญฺญูกตเวทิตา 

(ความกตัญญููกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางอุดร ดอกดวง
นางนารี ยิ่งยศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,901
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848265934 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]