โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน


นักเรียนโรงเรียนบ้านนาห้วยแคน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำเทคโนโลยีสู่วิถีวัฒนธรรมไทย  และมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-17 20:23:43 น.

นายไพทูรย์ มากดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน

นางสาวสุปราณี แสนทวีสุข
นางสาวจิตรลัดลา สายโสภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,841
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-427107 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพัชรีพร ศรีแสง โทรศัพท์: 0833817901 อีเมล์: putchareeporn2530@gmail.cim
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]