โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านทับไฮ


                                 โรงเรียนบ้านทับไฮ  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย          มีคุณธรรม นำความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง สุขภาพแข็งแรง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในการดำรงชีวิต ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย          บนพื้นฐานความเป็นไทย  ตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง   อันส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน  และการมีส่วนร่วม  ของชุมชนอย่างสันติสุข

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-02 15:20:51 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทับไฮ

นางอัญภรณ์ ยอดจันดา
นางกชนิภา เชื้ออุ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,666
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0942584219 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวผ่องศรี ศิระพรหม โทรศัพท์: 0881243864 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]