โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านไทรงาม


วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านไทรงามจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นคนดี มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยการมีส่วนร่วม

 

ปรัชญาของสถานศึกษา สุวิชฺชาโน  ภวํ  โหติ (ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 10:37:09 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม

นางสาวยุรหญิง ผิวเหลือง
นายพิทยา สุยังกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,287
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045409712 อีเมล์: saiubon3@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทยา สุยังกุล โทรศัพท์: 0852042334 อีเมล์: Saiubon3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]