• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)


วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกูล)  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศภายในปี 2556

 

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน   ภวังโหติ   ผู้รู้ดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสัมฤทธิ์ คำมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

นางวิลักขณา จันทร์ทอง
นางณภัทร วิเศษภัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,399
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประสพโชค ไชยกาล โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: k19_d1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]