โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองบัวฮี


ภายในปี 2556 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม  รู้คุณค่าความเป็นไทย ใช้คอมพิวเตอร์เป็น และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอริยวุฒิ แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวฮี

นายสันทิส พิมพ์ทอง
นายสถาพร ทอนอะนันท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472539 อีเมล์: buahe49_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]