โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านผักหย่า


 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านผักหย่าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 

คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรม

พัฒนาครู จัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพิ่มทักษะอาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

ปรัชญาโรงเรียน

ปญญาว  ธเนน  เสยโย  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

คำขวัญโรงเรียน

ขยันเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางรัศมี สีหะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหย่า

นางนัณทิรา พ่วงพี
นางสาคร แสงสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]