โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านผักหย่า


 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านผักหย่าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 

คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรม

พัฒนาครู จัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพิ่มทักษะอาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

ปรัชญาโรงเรียน

ส่งเสริมการเรียนรู้    บริการด้านการศึกษา    พัฒนาทักษะอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คำขวัญโรงเรียน

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-26 15:56:24 น.

นางรัศมี สีหะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหย่า

นางสาววิไลพร ทองสาว
นางสาคร แสงสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทินกรณ์ สีแสด โทรศัพท์: 0896269028 อีเมล์: candyda_love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]