• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่


วิสัยทัศน์

            โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นมืออาชีพผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มไหว้  ใฝ่กตัญญู

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมนำวิชาการ

 

ปรัชญา

นักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกด้านเต็มตามศักยภาพอย่างเสมอภาค

 

คำขวัญ

เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

พลศึกษาเพื่อพลานามัย

ชีวิตสดใสด้วยด้วยใจมีคุณธรรม

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-18 11:32:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเกรียงไกร โอษฐิเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีเมืองใหม่

นางสาวแสงดาว บุญรอด
นางสาววันทนีย์ จันทะเวชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,248
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-399637 อีเมล์: othiwet@yohoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุภาวดี ทัดเทียม โทรศัพท์: 0885804818 อีเมล์: supawadeechantawet@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]