โรงเรียนบ้านโนนกุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโนนกุง


วิสัยทัศน์  (vision)

              ภายในปี 2563  โรงเรียนบ้านโนนกุง  เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่ด้านกีฬา   มีจิตอาสา  พัฒนาเทคโนโลยี       ชุมชนร่วมประสาน  บริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-04 14:01:01 น.

นายทรงศักดิ์ แก้วชิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนกุง

นางสาวนุจรี เรือนเจริญ
นางสังวาล ปะมุสะกะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 0862477498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพลอยเพชร ศิริเทพ โทรศัพท์: 0848243629 อีเมล์: ploypet.sirithep@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]