โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านปากบุ่ง


วิสัยทัศน์โรงเรียน ( Vision)

ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านปากบุ่งมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและผู้บริหารมีมาตรฐานตามวิชาชีพ ชุมชนร่วมสร้างสรรค์บริหารจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-30 16:55:12 น.

นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากบุ่ง

นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร
นางสมาพร การินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,083
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]