โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส


 วิสัยทัศน์

               ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส เป็นโรงเรียนที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม รักการทำงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

                       ปรัชญาของโรงเรียน

                      " สิกฺขา วิรุณฺหิ สัมปัตฺตา"

                          การศึกษาทำให้เจริญงอกงาม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายณรงค์ศักดิ์ แดงสุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำใส

นายวลัธพงษ์ วรบูรณ์
นายพูนศักดิ์ พูลดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,519
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริลักษณ์ หล้าเนตร โทรศัพท์: 0618145909 อีเมล์: mintra2210@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]