ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านป่าเลา


 

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านป่าเลา มุ่งจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

       นัตถิ ปัญญา สมาอาภา

       “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-04 14:26:25 น.

นายภราดร ดำกฤษฎา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านป่าเลา

สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,927
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]