วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม


                 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย บนพื้นฐานแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากล(World Class Standard School) อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-25 12:47:28 น.

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์
นางสาวอุไรวรรณ บุญธรรมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,302
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]