วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนาส่วงวิทยา


วิสัยทัศน์  (VISION)

     โรงเรียนนาส่วงวิทยา  เป็นโรงเรียนที่ปฏิรูปการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสมประสานภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีระบบการบริหารจัดการตามวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน รับรู้รับผิดชอบร่วมกัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-21 14:17:15 น.

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายสมชาย งามนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นายวิชิต ศรีใส
นายพีรวัส โสระเวช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]