วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนนากระแซงศึกษา


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนากระแซงศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองต่อความต้องการของชุมชนและก้าวทันสังคมโลก

 

ปรัชญา

วิริเยนะ  ทุกข  มัจเจติ :      คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-19 15:32:23 น.

นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นากระแซงศึกษา

นางพิมพ์พิชญา วันคำ
นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,354
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]