โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม


จัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน มีจิตอาสา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-14 11:57:36 น.

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นายสมประสงค์ คำสาร
นางประพัทษร ทองใบสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]