ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน


ภายในปี  พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน  จัดการศึกษาให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง  มีทักษะในการคิดคำนวณ  แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้  รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-05 13:39:07 น.

นายประมวล ลัยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฟ้าห่วน

นางสาวเอมอร หินอ่อน
นางบังอร ภักตะภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,924
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 0833818539 อีเมล์: amnat0257@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ประมวล ลัยรัตน์ โทรศัพท์: 0833818539 อีเมล์: pramualLR@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]