โรงเรียนบ้านหนองเข็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองเข็ง


วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองเข็ง มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยี มีนิสัยรักการอ่าน สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมไทย มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เน้นประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 15:57:13 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเมธากุล อุระภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเข็ง

นางสาวจินตนา คำแพงเมือง
นางสาวกาญจนา โพธินามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,982
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042430152 อีเมล์: nongkhengs@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจินตนา คำแพงเมือง โทรศัพท์: 0825065053 อีเมล์: Jinta_nui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]