• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น


วิสัยทัศน์  (Vision)

    โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

    สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺปัตฺตา การศึกษาคือความเจริญงอกงาม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 10:01:54 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นางจิราพร นิลเนตร
นางเนตรนพิศ บัวไพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0971862087 อีเมล์: wannipa.putthum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]