โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          ภายในปีการศึกษา  2564  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ตาม มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นคนดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง   ก้าวทันเทคโนโลยี   ชุมชนมีส่วนร่วม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

            สุวิชาโน ภวํ   โหติ  แปลว่า ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-22 15:45:16 น.

ไม่พบข้อมูล
นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติสุขเจริญราษฎร์

นายเทอดเกียรติ ศรีพรหม
นางสดสี พันธุ์นิยมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0885722475 อีเมล์: mphch140437@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชฌา ไชยจำปา โทรศัพท์: 0808069633 อีเมล์: may2537phatcha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]