โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

               โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551                                        เป็นคนดี  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  อยู่อย่างพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียน

        นตฺ  ถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา

     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี                

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-03 22:09:47 น.

นางวิกานดา เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติสุขเจริญราษฎร์

นายเทอดเกียรติ ศรีพรหม
นางจันมี พลพันธ์
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,718
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: Chuchart Bungrat โทรศัพท์: 0817689921 อีเมล์: CHARTTHAI2501@HOTMAIL.COM
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]