วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


 

วิสัยทัศน์

 

“ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา มุ่งบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนเป็นไทยที่ดี เก่ง มีสุข

     และสู่ประชาคมอาเซียน”

 

เอกลักษณ์       “ สุขภาพดี  กีฬาเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์     “การศึกษาดี  มีความกตัญญู  รู้หลักของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-03 10:32:07 น.

นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหัวช้างวิทยา

นางหัสดง สาบ้านบัว
นายเลิศพิชัย รวยทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,483
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042020648 อีเมล์: ncw.schools@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา โทรศัพท์: 0939243282 อีเมล์: faina_6@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]