โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนามะเฟือง


วิสัยทัศน์
ปี 2556 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพเรียนดี 


ปรัชญา
วินัยกล้า  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 09:48:17 น.

นายรังสรรค์ คำชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนามะเฟือง
นายธวัชชัย พรมเป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนามะเฟือง

นางบุญมี ทูลพิรัตน์
นางทัศนีย์ จันทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042000524 อีเมล์: namafueang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประทวน พรมสมบัติ โทรศัพท์: 042000524 อีเมล์: pratwan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]