วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนามะเฟือง


วิสัยทัศน์
ปี 2556 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพเรียนดี 


ปรัชญา
วินัยกล้า  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายรังสรรค์ คำชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนามะเฟือง
นายธวัชชัย พรมเป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนามะเฟือง

นายทองคำ ใจสัตย์
นายวิจิตร ภูชมศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนามะเฟือง โทรศัพท์: 042000524 อีเมล์: namafueang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายยุทธนา คำทะเนตร โทรศัพท์: 042000524 อีเมล์: yuthana.ud23@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ