• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์


โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2563


คติพจน์ของโรงเรียน         เรียนดี  มีน้ำใจ  ใฝ่คุณธรรม
ปรัชญาของโรงเรียน         ปัญญา  ประดุจดังอาวุธ
อัตลักษณ์ของผู้เรียน         ผู้เรียนมีคุณธรรม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน      รักความเป็นไทย
คติธรรมของโรงเรียน        สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี 
                                    (ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ  นำมาซึ่งความสุข)


 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 21:54:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางนิรามัย พลสนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

นายเรืองศักดิ์ บุญเรือง
นางสาวอัมพิกา สุระภา

 • Social networkสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,758
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]