ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สารสนเทศโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


วิสัยทัศน์  (Vision)

    นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐาน ตามหลักกรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Vision:  Students are  as welldoers and educated, teachers are the academic leaders, Education standards, along with the Philosophy of Sufficiency Economy

ปรัชญาโรงเรียน             

     คนหูหนวกไม่ไร้ค่า  หากพัฒนาให้ถูกทาง

Philosophy: The deaf aren’t worthless if developing in the right way.

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-03-05 10:13:52 น.

นายชนะ โนนทนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
นางชุติพร ไชยเชาน์โรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,516
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: sskhonkaen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางอรุณี ศิริกุล โทรศัพท์: 0817171188 อีเมล์: aruneetart@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]