โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมทวิศึกษา

พัฒนางานทักษะอาชีพ  มีคุณธรรม  นำสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 

ปรัชญา

สิกฺขนํ  สิทฺธิกํ  อวหต 

(การศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ)

 

คติพจน์

ความรู้ดี  มีจรรยา  กีฬาเด่น  เป็นงาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:21:01 น.

ไม่พบข้อมูล
นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นางสุจรรยา สิมมา
นางลาวรรณ์ เจริญสัตย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา โทรศัพท์: 0942916366 อีเมล์: jantaraksa1310@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]