โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี


ภายในปี พ.ศ.  2558  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี บริหารแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้คู่ ไอ ซี ที เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สานฝันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:35:23 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพยัคฆพล รอดชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายชูเวศ ศิริเขตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นางพชรพร ทาปลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี
นายสุชาติ เข็มทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลอุดรธานี

นางประภาพิศ ดวงคำจันทร์
นางดรุณี โพธิ์ชัยแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,944
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4269 อีเมล์: anubanudon@anud.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิ แก้วรอด โทรศัพท์: 0817089477 อีเมล์: kawrot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]