โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานของโรงเรียน      ด้วยระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเรียนรู้  รักษ์  ภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น  ภายในปีการศึกษา  2558

ปรัชญา

นตฺถิ   ปญฺญา  อฌายโต  หมายถึง  ปัญญาย่อมไม่เกิดแก่ผู้ไม่พิจารณา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-04 22:03:07 น.

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางวราภรณ์ ยศธสาร
นางดอกจันทร์ ศรียะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,136
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]