วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา


วิสัยทัศน์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา บริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2563

ปรัชญา : ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประเสริฐสุด

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:24:18 น.

นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวพิมพ์ลภัส ปานแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางกชพร มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา
นางสาวเอมจิตร สมสืบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีสงครามวิทยา

นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
นางสุดาวัลย์ ปันทะมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,570
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042841409 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติพงศ์ ประทุมทอง โทรศัพท์: 0804405047 อีเมล์: srisongkram9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]