วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเซไลวิทยาคม


วิสัยทัศน์ (vision)

           ภายในปี 2561 โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บริหารการจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วมมุ่งสู่สากล นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 ปรัชญาของโรงเรียน         

       วินัยดี   มีวิชา   พัฒนางาน   สร้างสรรค์สังคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-21 10:56:39 น.

นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เซไลวิทยาคม

นายภณัฐพงศ์ พลมุข
นางฌารินี แสนใจวุฒิ

เว็บไซต์บริการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,429
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: พลกฤต บุญอินทร์ โทรศัพท์: 0927316188 อีเมล์: salai191@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]