• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่


วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา  คุณธมฺม  สมฺปนฺโน  “มีความรู้   คู่คุณธรรม”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 11:42:22 น.

นายจีรพงษ์ วงษ์สามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ใหญ่

นางประภัสสร โพธิ์เคน
นางเจนติยา สนร้อยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,349
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: phoyai_001@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ทองยศ เพ็งวิชัย โทรศัพท์: 0872161276 อีเมล์: thongyos-p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]