โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา  2551   โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์   มุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านวิชาการ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์     แก้ปัญหา  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ปรัชญา

“นตฺถิปญฺญา  สมาอาภา”

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-28 13:49:35 น.

นายทัศนัย อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

นายสังวร ไชยฮะนิจ
นางทองบาง อุปปะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,142
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โทรศัพท์: 043579232 อีเมล์: tu-cmsr@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปรีชา หารภูมิ โทรศัพท์: 0847980565 อีเมล์: HARAPOOM@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]