โรงเรียนหัวโทนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหัวโทนวิทยา


วิสัยทัศน์

 ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนหัวโทนวิทยา
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของไทยสู่พลโลก
ยึดมั่นในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-12-28 09:01:49 น.

นายสันติรัฐ ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวโทนวิทยา

นางจารุณี ทัศนภักดิ์
นายผาย เวียงสิมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,021
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวโทนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043611971 อีเมล์: bongkanchan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บงกาล จันทร์หัวโทน โทรศัพท์: 0982280118 อีเมล์: bongkan_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]