โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม


วิสัยทัศน์

ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาขนบธรรมเนียมความเป็นไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นางอัมพร ประทุมชาติ
นางสาวสุมาลี ตรีพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,840
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐธำรงค์กุล เพ็งพันธ์ โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]