โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม


วิสัยทัศน์

ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ความเป็นไทย

พันธกิจ

จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและรักษาขนบธรรมเนียมความเป็นไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-12 07:26:54 น.

นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นายชาญชัย ภูพานเพชร
นายขันทอง มาลาหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,798
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขันทอง มาลาหอม โทรศัพท์: 0956704298 อีเมล์: Gravitonon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]