โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม


โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความรู้ เน้นคุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 1 ใน 20 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)ในปี 2556

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-23 13:54:28 น.

นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แก้วเสด็จพิทยาคม

นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-019868 อีเมล์: ksp_2555@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสกสรร เรืองเดช โทรศัพท์: 0610219219 อีเมล์: seksan.rua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]