วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสามชัย


โรงเรียนสามชัย  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี   ยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ความเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-24 09:32:22 น.

นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย
นางวราภรณ์ โพนะทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สามชัย

นายนำพล จันทร์ขอนแก่น
นายเอนก อันพาพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-818138 อีเมล์: samchaischool2555@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณี โพธิ์ศรี โทรศัพท์: 083-3451012 อีเมล์: haujeeun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]