โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา


วิสัยทัศน์

             โรงเรียนพร้อมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนและชุมชน 

 

 
ปรัชญา          

              ปัญญา   นรานัง   รตนัง  (ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของมนุษย์)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:25 น.

ไม่พบข้อมูล
นายเผดิมชัย ศรีโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา

นายเข็มชาติ เหลื่อมสิงขร
นายสุรพล ศรีประไหมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043010140 อีเมล์: byps@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรยุทธ เผือดผุด โทรศัพท์: 0813802279 อีเมล์: krutum11.01@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]