โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง


วิศัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ 2559 นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รู้เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น พลานามัยสมบูรณ์
บุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-12 11:25:36 น.

นายอดิรัน พรหมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองปลิง

นางสลักจิต ตะเส
นายประเทือง สุวรรณวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,152
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: npchool.gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Mr Hasachanthong โทรศัพท์: 0918624327 อีเมล์: nongnam7@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]