โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


วิสัยทัศน์ (Vision)

                  ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

ตราประจำโรงเรียน : รูปพระรามแผลงศร

อักษรย่อโรงเรียน  : ส.ก.ร.

คติพจน์ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : นตถิ ปญญา สมาอาภา “ แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

สีประจำโรงเรียน : ขาว - แดง

ธงประจำโรงเรียน : รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบสีขาว  แดง ตามแนวนอน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประทวน สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายวราพจน์ บุตราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล

นายกรีฑา ภูผาดแร่
นายคมศักดิ์ นามเมืองรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

144
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โทรศัพท์: 0-4271-3566 อีเมล์: skrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร ศรีอาจ โทรศัพท์: 0898412691 อีเมล์: kruatom@live.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ