โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


วิสัยทัศน์ (Vision)

                  ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

ตราประจำโรงเรียน : รูปพระรามแผลงศร

อักษรย่อโรงเรียน  : ส.ก.ร.

คติพจน์ของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล : นตถิ ปญญา สมาอาภา “ แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

สีประจำโรงเรียน : ขาว - แดง

ธงประจำโรงเรียน : รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบสีขาว  แดง ตามแนวนอน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายวราพจน์ บุตราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางวนิชา นาวีกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นางเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายธีระพล บัวดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล
นายสว่าง เหนือกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล

นางนพคุณ จันทบุตร
นางสาวภิญญามาศ หอมไกรลาศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,016
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โทรศัพท์: 0-4271-3566 อีเมล์: skrschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัณธิมา กระเดา โทรศัพท์: 0917386505 อีเมล์: kikapoo2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]