หน่วยงานภายใน
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนสารภีพิทยาคม


"“โรงเรียนสารภีพิทยาคมเป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ฐานท้องถิ่น 
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล”"
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-16 10:30:19 น.

นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม
นางปริยา บุญตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารภีพิทยาคม

นางสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ
นายไพศาล หลานคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,821
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสารภีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053321254 อีเมล์: sppschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ โพธินาม โทรศัพท์: 0871915775 อีเมล์: kunkrubeer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]