โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นสากล

ปรัชญา  :  การศึกษาพัฒนาคน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-24 09:31:37 น.

นายเทียม วันมหาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นายประวิทย์ อินตายวง
นางสุวิมล กาญจนพุฒิโสภณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]