โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย


วิสัยทัศน์  :  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   เป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นสากล

ปรัชญา  :  การศึกษาพัฒนาคน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-11-26 13:13:36 น.

นายสาคร สมหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย
นายดิเรก อุ่นวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่ออนวิทยาลัย

นายชาญชัย ไพยารมณ์
นายประวิทย์ อินตายวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,034
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-106479 อีเมล์: maeonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ไพยารมณ์ โทรศัพท์: 0869155065 อีเมล์: krutuie@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]