คำสั่งปี2561
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนป่าซาง


โรงเรียนป่าซาง เป็นสถานศึกษาชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล สานสัมพันธ์ชุมชนบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-25 16:35:11 น.

นายประทีป สุวรรณาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นางจุฬารัตน์ ป้อมเสมา
นางลัดดา ปัญจบุรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]