โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวชิรป่าซาง


วิสัยทัศน์
         โรงเรียนวชิรป่าซาง เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลต้นแบบ มีการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน      
          สิกขฺกาโม  ภวํ  โหติ       ผู้ใฝ่ในการศึกษา  คือ  ผู้เจริญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 09:31:30 น.

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วชิรป่าซาง

นางเลไลย์ กิตติวรรณ
นางสาวชุติมา เจริญผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,533
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555373 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]