ดาวน์โหลด
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-17 11:57:49 น.

นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม
นางรัตนา อู่อรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นายชัยรุจน์ กาวิชัย
นางพัชราภรณ์ มูลละ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชลดา สายจันทร์ โทรศัพท์: 0639630821 อีเมล์: Bee. wer@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]