โรงเรียนแม่วะวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนแม่วะวิทยา


วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

         ภายในปี 2565  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาธิบาล จัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขัน น้อมนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21


 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-29 13:36:25 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่วะวิทยา

นางสาววสิตา พรมวัง
นางเบญจนันท์ สืบสุยะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่วะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โทรศัพท์: 054294238 อีเมล์: maewawittaya2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.จันทนา สลีวงศ์ โทรศัพท์: 0884358595 อีเมล์: jantana_sacc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]