โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดแม่เฉย


        โรงเรียนวัดแม่เฉย  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งมั่นพัฒนาสุนทรียภาพ ส่งเสริมประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ รักความสามัคคี มีส่วนร่วมในชุมชน ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแม่เฉย

นางสิริกุล รักสัจจา
นายสุบิน บางใจ
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริรัตน์ ปันต๊ะ โทรศัพท์: 0848896599 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]