โรงเรียนวัดแม่เฉย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดแม่เฉย


        โรงเรียนวัดแม่เฉย  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งมั่นพัฒนาสุนทรียภาพ ส่งเสริมประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่ใจสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ รักความสามัคคี มีส่วนร่วมในชุมชน ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:50:56 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแม่เฉย

นางสาววัชรา ภุมราดี
นายเสน่ห์ ท้าวอาศาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,427
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแม่เฉย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์: 055447345 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริกุล รักสัจจา โทรศัพท์: 0842304324 อีเมล์: mae-choei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]