โรงเรียนทุ่งศรีทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนทุ่งศรีทอง


       โรงเรียนทุ่งศรีทองจัดการศึกษาตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติตามคำขวัญของโรงเรียน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปีการศึกษา  2558

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-01 11:11:59 น.

นายบุญนัก จ่าแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งศรีทอง

นางปรียานุช จ่าแสน
นางสาวลัดดา ขันทะยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งศรีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718958 อีเมล์: tungsritong@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิสากร ์ยศประสงค์ โทรศัพท์: 054773258 อีเมล์: nisakornyot@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]